Zarząd

Jolanta Rola-Zawadzka – Prezes Stowarzyszenia

Justyna Mirońska – Wiceprezes

Elżbieta Roszczak – Wiceprezes

Teresa Mitrofaniuk – Sekretarz

Janusz Żuk – Członek Zarządu

Mieczysław Korowajczuk – Członek Zarządu