OPP

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS od 2012 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) co potwierdza naszą wiarygodność jako partnera w działaniach na rzecz pożytku publicznego jak również pozostałych aspektach naszej działalności.

W związku z powyższym zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszej instytucji.

Pozyskane w ten sposób środki planujemy przeznaczyć na integrację lokalnej społeczności poprzez animowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu. Kolejnym ważnym dla nas celem będzie promocja walorów przyrodniczo-turystycznych naszego powiatu.

Pamiętaj, wspierając Stowarzyszenie EQUUS pomagasz w realizacji działań na rzecz własnej społeczności lokalnej!

Przydatne linki:
www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wykaz organizacji pożytku publicznego
pozytek.ngo.pl – Organizacje Pożytku Publicznego, portal organizacji pozarządowych
bazy.ngo.pl – Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Instrukcja:
Aby przekazać 1% podatku dla naszej instytucji należy w odpowiednim polu formularza wskazać numer KRS danej Organizacji Pożytku Publicznego. W przypadku naszego stowarzyszenia należy wpisać następujący numer KRS: 0000218409. Kolejnym i ostatnim krokiem będzie wpisanie obliczonego 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

>> Szczegółowa instrukcja przekazania 1%