O nas

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS jest efektem pracy osób, biorących udział w Warsztatach Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Jednym z projektów powstałych podczas warsztatów, był pomysł utworzenia Łosickiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W tym celu powstało Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS. Zostało ono powołane do życia przez komitet założycielski składający się z 17 osób, podczas zebrania, które odbyło się 17czerwca 2004 roku. Po przejściu procedury rejestracyjnej i dopełnieniu wszystkich formalności, staliśmy się legalnie działającą instytucją pozarządową. Działamy w oparciu o „Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach”, „Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ,oraz w oparciu o „Statut Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju EQUUS”. Organem nadzorującym jest Starosta Łosicki. Za datę powstania Stowarzyszenia należy przyjąć dzień 14.10.2004 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju – EQUUS do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218409. Stowarzyszenie skupia przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców, ale nie tylko – do stowarzyszenia może wstąpić każdy, kto ma chęć działać na rzecz rozwoju powiatu łosickiego.

Wspólnie przekonaliśmy się, że najlepsze efekty można osiągnąć poprzez współpracę i wytrwałość. Wiele już osiągnęliśmy, a przecież jeszcze wszystko przed Nami. Mamy pomysły i wiemy jak je zrealizować, potrafimy tworzyć struktury i organizację dla Naszych inicjatyw, co rokuje dalsze sukcesy. Czerpiemy ogromną radość z bycia razem i czujemy satysfakcję z działania na rzecz rozwoju „Naszej Małej Ojczyzny”, bo jak mawiał Henry Ford:


„Poznanie się to początek,
Trzymanie się razem to rozwój
Praca razem to sukces.”