Zarząd

Dariusz Wojcieszuk  – Prezes Stowarzyszenia

Justyna Mirońska – Wiceprezes

Teresa Mitrofaniuk – Sekretarz

Janusz Żuk – Członek Zarządu